Поверителност


  • Използваното в настоящата политика за поверителност се отнася за информацията, която предоставяте за попълване на електронната бланка при поръчка онлайн в сайта, като например Вашите имена, електронна поща, телефон, използващи се за идентифицирането Ви.
  • Личната информация, предоставена ни от вас ще се използва единствено и само за обработка и изпращане на поръчания артикул.
  • Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица, независимо за каквито и да са цели без вашето изрично съгласие.